Μαΐστρος Παναγιώτης (Πάνος) - Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Αγαπητοί Συμπολίτες

Ένας από τους μύθους που κυκλοφορούν στο δημόσιο διάλογο είναι ότι το Κράτος και ειδικότερα η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να αποτελέσει το πεδίο μιας εθνικής συνεννόησης, αλλά πως πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή να γίνεται Κεντροδεξιά Δημόσια Διοίκηση ή Κεντροαριστερή Δημόσια Διοίκηση ή Δημόσια Διοίκηση όποιας άλλης πολιτικής κατεύθυνσης επιλέξει ο λαός στις βουλευτικές εκλογές.

Εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι η Δημόσια Διοίκηση ενός Ευρωπαϊκού Κράτους και γενικότερα ενός αναπτυγμένου δημοκρατικού Κράτους πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ικανή, αποτελεσματική και αποδοτική, προκειμένου να εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές (public policies) που εγκρίνει ο λαός στις εκλογές και που δεσμεύεται να εφαρμόσει η εκάστοτε Κυβέρνηση.

Κεντροδεξιές ή Κεντροαριστερές είναι οι Δημόσιες Πολιτικές και όχι η Δημόσια Διοίκηση.

Γι’ αυτό και η «κόκκινη κλωστή» που αποτελεί το οδηγητικό νήμα στην πορεία που ακολούθησα από το 1975 μέχρι σήμερα στο δημόσιο βίο της χώρας μας, είναι η προσπάθειά μου για προγραμματισμό και για βελτίωση της διοίκησης της δημόσιας διοίκησης (δημόσιου μάνατζμεντ), έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος, δηλαδή να εφαρμοστούν οι αρχές της δημοκρατικότητας και της διαφάνειας και παράλληλα να εισαχθούν οι αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Όπως δε αναφέρω και στο βιβλίο μου «Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα [1975–2015+]», «...η αποτελεσματική εφαρμογή του προγραμματισμού απαιτεί μια συμβασιακή πολιτική, η δε βελτίωση του δημόσιου μάνατζμεντ ενός φορέα προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό της δομής, την οργάνωση των λειτουργιών, την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και τη διασφάλιση των αναγκαίων υλικών και άϋλων πόρων. Επειδή δε κανένα σύστημα δεν μπορεί να αυτο–μεταρρυθμιστεί εύκολα, για κάθε σοβαρή μεταρρύθμιση απαιτείται κατάλληλη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και διοίκηση αλλαγής...».

Άλλωστε ο Νόμος 4336, που ψηφίστηκε στις 13 Αυγούστου 2015 με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προβλέπει την «αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης». Επομένως είναι εφικτή μια Εθνική Συμφωνία για μια κομματικά ανεξάρτητη Δημόσια Διοίκηση, που θα υπηρετεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τις δημόσιες πολιτικές της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Μαΐστρος Παναγιώτης (Πάνος)

© 2014, Design: Mobile Roads